Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Potęgowo – Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Potęgowo – Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Potęgowo
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452321508 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
Numer wyniku 5137605