,, Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni,,

Gospodarka odpadami

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł ,, Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni,,
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Góra
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 906420009 Usługi opróżniania kanałów ściekowych
906410002 Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
905139005 Usługi likwidacji osadów
Numer wyniku 5137604