Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zad. pn. Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów nadrzecznych m.Piły III etap– budowa infrastruktury sport.-rekreac.”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zad. pn. Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów nadrzecznych m.Piły III etap– budowa infrastruktury sport.-rekreac.”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Piła
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 715200009 Usługi nadzoru budowlanego
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 5137593