Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bartoszyce
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 302000001 Urządzenia komputerowe
391300002 Meble biurowe
Numer wyniku 5137571