Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Legionowo do szkół oraz powrót do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki od 2 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. z podziałem na 2 zadania

Usługi transportowe

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Legionowo do szkół oraz powrót do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki od 2 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. z podziałem na 2 zadania
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Legionowo
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 600000008 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
601000009 Usługi w zakresie transportu drogowego
601300008 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Numer wyniku 5137564