ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA ORZESZE NA ROK 2024

Szkolenia i Edukacja - Zdrowie i pierwsza pomoc

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA ORZESZE NA ROK 2024
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Orzesze
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 853121000 Usługi opieki dziennej
Numer wyniku 5137559