Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod - kan oraz dróg wraz z cyfryzacją usług w gminie Piwniczna -Zdrój

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod - kan oraz dróg wraz z cyfryzacją usług w gminie Piwniczna -Zdrój
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Piwniczna-Zdrój
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452360000 Wyrównywanie terenu
452333208 Fundamentowanie dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324604 Roboty sanitarne
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451122007 Usuwanie powłoki gleby
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
713550001 Usługi pomiarowe
Numer wyniku 5137550