Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej i ul. Korczaka w Łapach – etap II

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej i ul. Korczaka w Łapach – etap II
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łapy
Data publikacji 2023-12-27
Data składania ofert 11/01/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452331402 Roboty drogowe
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5137543