Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach wraz z jego dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami i wymiana oświetlenia wewnętrznego

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach wraz z jego dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami i wymiana oświetlenia wewnętrznego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Cielądz
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
454430004 Roboty elewacyjne
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 5137508