Wdrożenie modułu mLegitymacji, Krajowego Systemu e-Faktur, E-Doręczenia oraz dostawa oprogramowania LEX Baza Dokumentów i wieczystej licencji na ADManager Plus Professional Perpetual Single.

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wdrożenie modułu mLegitymacji, Krajowego Systemu e-Faktur, E-Doręczenia oraz dostawa oprogramowania LEX Baza Dokumentów i wieczystej licencji na ADManager Plus Professional Perpetual Single.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Racibórz
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 720000005 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
722680001 Usługi dostawy oprogramowania
722630006 Usługi wdrażania oprogramowania
Numer wyniku 5137500