Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację pomieszczeń Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularnej i Analiz Fizykochemicznych Laboratorium GIJHARS w Kielcach

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację pomieszczeń Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularnej i Analiz Fizykochemicznych Laboratorium GIJHARS w Kielcach
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-12-27
Data składania ofert 03/01/2024, Godzina 09:30
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712500005 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712440000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
712420006 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer korekty 5137499