Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do budowy ulicy Srebrnogórskiej na odcinku długości około 200 mb. od skrzyżowania z ul. 15 Sierpnia (...)

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do budowy ulicy Srebrnogórskiej na odcinku długości około 200 mb. od skrzyżowania z ul. 15 Sierpnia (...)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5137481