Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod - kan oraz dróg wraz z cyfryzacją usług w gminie Piwniczna -Zdrój

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod - kan oraz dróg wraz z cyfryzacją usług w gminie Piwniczna -Zdrój
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Piwniczna-Zdrój
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 393500000 Urządzenia do obróbki ścieków
429969003 Urządzenia do obróbki osadów
429966000 Urządzenia natleniające
429962006 Prasy do odpadów
429123304 Aparatura do oczyszczania wody
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452522000 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
452360000 Wyrównywanie terenu
452333208 Fundamentowanie dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324604 Roboty sanitarne
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451122007 Usuwanie powłoki gleby
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
515141009 Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania cieczy
713550001 Usługi pomiarowe
Numer wyniku 5137478