Wykonywanie robót związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonywanie robót związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452331402 Roboty drogowe
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
Numer wyniku 5137469