Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz rozbudową gminnej sieci wodociągowej

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz rozbudową gminnej sieci wodociągowej
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lubichowo
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452521267 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 5137453