Modernizacja świetlic, budowa wiat na odpady komunalne w m. Moszczaniec i Szklary oraz wyposażenie przedszkola w m. Jaśliska

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Modernizacja świetlic, budowa wiat na odpady komunalne w m. Moszczaniec i Szklary oraz wyposażenie przedszkola w m. Jaśliska
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Jaśliska
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 392900001 Wyposażenie różne
391500008 Różne meble i wyposażenie
450000007 Roboty budowlane
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452625226 Roboty murarskie
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5137406