Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Usługi drukarskie, wydawnicze, projektowania graficznego i powiązane, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Białystok
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 224620006 Materiały reklamowe
221000001 Drukowane książki, broszury i ulotki
799520002 Usługi w zakresie organizacji imprez
793420003 Usługi marketingowe
793422005 Usługi w zakresie promocji
793410006 Usługi reklamowe
793414000 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
793412008 Usługi zarządzania reklamą
793411007 Doradcze usługi reklamowe
922200009 Usługi telewizyjne
921112509 Produkcja filmów informacyjnych
921112107 Produkcja filmów reklamowych
Numer wyniku 5137392