Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby socjalne w Z Z O w Koszarówce

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby socjalne w Z Z O w Koszarówce
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Dolistowo Stare
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 429000005 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
429900002 Różne maszyny specjalnego zastosowania
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452220009 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
Numer wyniku 5137383