Opracowanie PF-U oraz zarządzanie przedsięwzięciem

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie PF-U oraz zarządzanie przedsięwzięciem
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowy Targ
Data publikacji 2023-12-27
Data składania ofert 05/01/2024, Godzina 17:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 716310000 Usługi nadzoru technicznego
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
722240001 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
793422005 Usługi w zakresie promocji
Numer przetargu 5137368