Usługi doradztwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych ADR (DGSA)

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługi doradztwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych ADR (DGSA)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lubań
Data publikacji 2023-12-27
Data składania ofert 02/01/2024, Godzina 14:00
Kod CPV 794170000 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
Numer przetargu 5137174