Zawarcie umowy ramowej na zakup telefonów komórkowych, routerów i tabletów wraz z akcesoriami, z podziałem na zadania

Usługi telekomunikacyjne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Zawarcie umowy ramowej na zakup telefonów komórkowych, routerów i tabletów wraz z akcesoriami, z podziałem na zadania
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 322600003 Urządzenia do przesyłu danych
322500000 Telefony komórkowe
Numer wyniku 5137121