„Produkty lecznicze – Palivizumabum. Lek do stosowania w programie lekowym”

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł „Produkty lecznicze – Palivizumabum. Lek do stosowania w programie lekowym”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 336000006 Produkty farmaceutyczne
Numer wyniku 5137115