„Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem” w ramach zad. pn.: „Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (...)

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem” w ramach zad. pn.: „Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (...)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 302131006 Komputery przenośne
Numer wyniku 5137085