Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Olecko – Gąski od km 43+289 do km 49+150”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Olecko – Gąski od km 43+289 do km 49+150”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Olsztyn
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 5137061