PNE.U.LN-NH.12.23_Usługi z zakresu: utrzymania czystości, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń u Zamawiającego zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi ...

Sprzątanie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł PNE.U.LN-NH.12.23_Usługi z zakresu: utrzymania czystości, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń u Zamawiającego zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi ...
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji opolskie
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 909000006 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
Numer wyniku 5137049