sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej realizowana w modelu giełdowym SPOT oraz zakup i odbiór energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

Odnawialne źródła energii

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej realizowana w modelu giełdowym SPOT oraz zakup i odbiór energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 093000002 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Numer wyniku 5136992