Dostawa stanowiska skaningowego mikroskopu elektronowego z wyposażeniem

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa stanowiska skaningowego mikroskopu elektronowego z wyposażeniem
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji mazowieckie
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
385400002 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
385190006 Różne kompozycje do mikroskopów
385110000 Mikroskopy elektronowe
Numer wyniku 5136969