Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2024

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2024
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji małopolskie
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 909100009 Usługi sprzątania
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
906120000 Usługi zamiatania ulic
906110003 Usługi sprzątania ulic
905000002 Usługi związane z odpadami
905330002 Usługi gospodarki odpadami
905130006 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
905131007 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
905120009 Usługi transportu odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
905113005 Usługi zbierania śmieci
905112004 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Numer wyniku 5136951