Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Czerniejewo
Data publikacji 2023-12-26
Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127301 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Numer wyniku 5136877