UMOWA RAMOWA NA USŁUGĘ POZYSKANIA, PRZETWORZENIA I DOSTAWY DANYCH OBSERWACYJNYCH SST Z SENSORÓW OPTYCZNYCH

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł UMOWA RAMOWA NA USŁUGĘ POZYSKANIA, PRZETWORZENIA I DOSTAWY DANYCH OBSERWACYJNYCH SST Z SENSORÓW OPTYCZNYCH
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2023-12-26
Kod CPV 723000008 Usługi w zakresie danych
723100001 Usługi przetwarzania danych
723190004 Usługi dostarczania danych
Numer wyniku 5136840