Dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z wysokosprawnym chromatografem cieczowym (UHPLC-HRMS) dla Katedry Biologii Morza i Biotechnologii Wydział Oceanografii i Geografii UG.

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z wysokosprawnym chromatografem cieczowym (UHPLC-HRMS) dla Katedry Biologii Morza i Biotechnologii Wydział Oceanografii i Geografii UG.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji pomorskie
Data publikacji 2023-12-26
Kod CPV 384331000 Spektrometry masy
384322004 Chromatografy
Numer wyniku 5136780