Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w Siedlcach w latach 2024-2025

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w Siedlcach w latach 2024-2025
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Siedlce
Data publikacji 2023-12-26
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
905131007 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
905120009 Usługi transportu odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
905112004 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Numer wyniku 5136776