Zakup/dostawa analizatora do oznaczania WBC w preparatach ubogoleukocytarnych wraz z sukcesywnym dostarczaniem odczynników/materiałów kontrolnych i zużywalnych do w/w analizatora

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Zakup/dostawa analizatora do oznaczania WBC w preparatach ubogoleukocytarnych wraz z sukcesywnym dostarczaniem odczynników/materiałów kontrolnych i zużywalnych do w/w analizatora
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji łódzkie
Data publikacji 2023-12-26
Kod CPV 336962007 Odczynniki do badania krwi
331241305 Wyroby diagnostyczne
384345207 Analizatory krwi
Numer wyniku 5136760