EZ.28.126.2023 Dostawa wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzenia dla Oddziału Kardiologii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł EZ.28.126.2023 Dostawa wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzenia dla Oddziału Kardiologii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji łódzkie
Data publikacji 2023-12-26
Kod CPV 331582004 Urządzenia do elektroterapii
331400003 Materiały medyczne
Numer wyniku 5136757