Wykonanie dokumentacji projektowej–PBiW wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD dla zad. pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 w miejscowości Maluszyn – rozbudowa układu odwodnienia”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowej–PBiW wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD dla zad. pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 w miejscowości Maluszyn – rozbudowa układu odwodnienia”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji łódzkie
Data publikacji 2023-12-26
Kod CPV 713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer wyniku 5136733