Dostawa wyrobów medycznych, PN-178/23/JP

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa wyrobów medycznych, PN-178/23/JP
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-12-26
Kod CPV 331900008 Różne urządzenia i produkty medyczne
331400003 Materiały medyczne
Numer wyniku 5136721