Dostawa aparatu USG na potrzeby Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa aparatu USG na potrzeby Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji warmińsko-mazurskie
Data publikacji 2023-12-26
Kod CPV 331000001 Urządzenia medyczne
Numer wyniku 5136706