ZP/CZD/158/23 Dostawa licencji oprogramowania zabezpieczającego klasy EDR

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł ZP/CZD/158/23 Dostawa licencji oprogramowania zabezpieczającego klasy EDR
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-12-26
Kod CPV 487600003 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
487300004 Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
Numer wyniku 5136629