Świadczenie usług wsparcia korporacyjnego wraz z dostarczeniem i wdrożeniem licencji na produkty Esri

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - Usługi projektowania inżynieryjnego

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Świadczenie usług wsparcia korporacyjnego wraz z dostarczeniem i wdrożeniem licencji na produkty Esri
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji małopolskie
Data publikacji 2023-12-26
Kod CPV 480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
713563001 Usługi wsparcia technicznego
722680001 Usługi dostawy oprogramowania
722660007 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
722630006 Usługi wdrażania oprogramowania
722500002 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Numer wyniku 5136624