Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy CBR

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy CBR
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2023-12-25
Data składania ofert 26/01/2024, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454430004 Roboty elewacyjne
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452625006 Roboty murarskie i murowe
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452238004 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
713550001 Usługi pomiarowe
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer przetargu 5136610