Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wojcieszów
Data publikacji 2023-12-23
Kod CPV 315200007 Lampy i oprawy oświetleniowe
315240005 Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
441124105 Konstrukcje dachowe
450000007 Roboty budowlane
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454421101 Malowanie budynków
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
Numer wyniku 5136522