Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 7 zadań.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 7 zadań.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332214 Malowanie nawierzchi
452331402 Roboty drogowe
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5073035