,,Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie – etap III”.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł ,,Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie – etap III”.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gąbin
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 315272008 Oświetlenie zewnętrzne
450000007 Roboty budowlane
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5072989