Modernizacja terenu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opocznie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja terenu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opocznie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Opoczno
Data publikacji 2023-11-29
Data składania ofert 13/12/2023, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer korekty 5072977