Wykonanie odwodnienia oraz zabezpieczenie muru oporowego na cmentarzu w Ponicach - etap I

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie odwodnienia oraz zabezpieczenie muru oporowego na cmentarzu w Ponicach - etap I
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rabka-Zdrój
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 5072940