Dostosowanie instalacji elektrycznej w podziemnym chodniku trasy turystycznej B18 na obszarze PW Stara Kopalnia w Wałbrzychu do obowiązującego Prawa Górniczego i Geologicznego

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Dostosowanie instalacji elektrycznej w podziemnym chodniku trasy turystycznej B18 na obszarze PW Stara Kopalnia w Wałbrzychu do obowiązującego Prawa Górniczego i Geologicznego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wałbrzych
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
Numer wyniku 5072937