„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy”

Sprzątanie

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Iława
Data publikacji 2023-11-29
Data składania ofert 07/12/2023
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 906000003 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
906110003 Usługi sprzątania ulic
905120009 Usługi transportu odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
905113005 Usługi zbierania śmieci
Numer przetargu 5072931