Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoździce” - z podziałem na zadania

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoździce” - z podziałem na zadania
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Opole
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 715200009 Usługi nadzoru budowlanego
Numer wyniku 5072930