Remont chodników oraz ciągów pieszo - jezdnych na terenach zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont chodników oraz ciągów pieszo - jezdnych na terenach zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 5072925