Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Lipinki wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Lipinki wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lipinki
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 093300001 Energia słoneczna
093320005 Instalacje słoneczne
093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
442210005 Okna, drzwi i podobne elementy
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454310007 Kładzenie płytek
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453311100 Instalowanie kotłów
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452238004 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
452142105 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127239 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5072901